Pozrite si naše

Najnovšie videá

Astmou trpí každý dvanásty Slovák. V niektorých prípadoch je ochorenie podmienené geneticky. Vie špecialista potvrdiť vznik astmy, ktorá vznikla na základe genetiky – exaktnými vyšetreniami v ambulancii a diagnostickými postupmi, alebo sa spoľahne na osobnú anamnézu pacienta? Ako sa potom líši liečba astmy, ktorá vznikla na genetickom podklade – od liečby astmy, ktorej spúšťačom sú rôzne alergie? Aké ochorenia nás varujú pred vznikom astmy? Vieme napríklad to, že rozvoju astmy predchádza niekedy aj výskyt nosných polypov. Ako je astma prepojená s inými ochoreniami? Ako komplikuje diagnostiku ochorenia fakt, že rôzne typy astmy spôsobujú rôzne spúšťače? Čo rozhoduje o tom, že u človeka vzniká alergický zápal? Pneumológovia šijú na mieru liečbu pacienta a pomáha im pri tom odhalenie molekulárneho mechanizmu ochorenia ako aj fenotyp, teda prejavy ochorenia. Prečo však niekedy – pri liečení pacienta s astmou, spolupracujú pneumológovia aj s alergológmi či kardiológmi a gastroenterológmi? Pri astme – pri jej ťažkých formách je aktuálne najúčinnejšia biologická liečba. Kedy ju však môže indikovať pľúcny lekár a aké kritéria musí spĺňať pacient. Kedy nie je biologická liečba dostupná, respektíve dostane ju každý pacient, ktorému je indikovaná? O pokrokoch v liečbe možno u nás hovoriť aj vďaka inováciám a novým postupom v liečbe. Aktuálne Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo pred niekoľkým dňami – v júli 2021 – aj „inhalačnú trojkombináciu na astmu“. Problémom u nás nie je liečba pacientov s astmou, ale nedostatok špecialistov – pneumológov.

Pneumológovia hovoria, že aktuálne – počas tretej vlny pandémie sa bude už aj tak alarmujúca situácia – v súvislosti s nedostatkom pľúcnych lekárov – zhoršovať. Prečo je u nás taký nízky záujem o prácu pneumológa v ambulanciách a prečo patrí spomínaná špecializácia k najmenej atraktívnym? V akom veku sú pľúcni lekári , ktorí sa aktuálne starajú o pacientov vo svojej ambulancii? Môžeme očakávať, že v dôsledku ich vysokého veku sa bude situácia u nás ešte viac zhoršovať? Špecialisti majú niekoľko riešení. Napríklad, aby dostávali „kapitáciu„ za pacientov, ktorých majú v dispenzarizácii. Ďalším dôvodom nedostatku pneumológov v primárnom sektore je aj platba zdravotných poisťovní za výkony. Ako sme na tom v súvislosti s úhradami napríklad v porovnaní s Českou republikou? Pomohla by špecialistom – v rámci aktuálnej reformy zdravotníctva napríklad aj presná definícia – na čo má nárok pacient? Čo by sme mohli v rámci reformy ambulancií pneumológa – definovať ako nadštandard – aby bola zdravotná starostlivosť naďalej dostupná pre všetkých pacientov a pritom aby sa aj zvýšil záujem o špecializáciu pneumológ? Odborní lekári majú isté návrhy aj v súvislosti s manažovaním pacienta počas nastávajúcej tretej vlny pandémie. V Zdravotnom stredisku na Strečnianskej ulici v Bratislavskej Petržalke sa pripravili na to, aby mohli prijímať svojich pacientov – nových aj tých, ktorých majú v dispenzarizácií – aj keď vo veľkom počte k nim budú prichádzať covidoví, či postcovidoví pacienti. Aké opatrenia tam prijali, aby situáciu v prípade nárastu pacientov počas pandémie zvládli a čo sa im osvedčilo v druhej vlne – aby nezanedbali zdravotnú starostlivosť o svojich pacientov?