„Vážime si našu spoluprácu“

Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov, (pacientská organizácia) spolupracuje s dvomi odbornými spoločnosťami:

 

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

a

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť 

 

S oboma odbornými spoločnosťami máme podpísané memorandum o porozumení a spolupráci, ktoré sa snažíme aktívne napĺňať.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Odborné spoločnosti