Alergie a alergény v domácnosti. Ako s nimi žiť, alebo akým spôsobom ich možno z nášho dosahu odstrániť. Je možné alergiu na pele, roztoče či plesne vyliečiť?

Alergie a alergény v domácnosti. Ako s nimi žiť, alebo akým spôsobom ich možno z nášho dosahu odstrániť. Je možné alergiu na pele, roztoče či plesne vyliečiť? Profesor MUDr. Peter Pružinec, CSc. hlavný odborník ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú imunológiu a alergológiu, prednosta kliniky AKI FN Ba. Domáce alergény, ktoré s nami žijú v domácnosti […]

Nové možnosti liečby atopickej dermatitídy biologickou liečbou

Za atopickou dermatitídou je zväčša dedičná predispozícia k slabšej kožnej bariére, vďaka čomu je koža vnímavejšia na alergény. Kedy je však za ochorením aj dnes aktuálna a častá potravinová alergia a čo musia brať do úvahy rodičia, aby udržali u svojich detí ochorenie čo najdlhšie v tzv. remisii, čiže bez prejavov na koži a bez […]

Svetový deň atopickej dermatitídy a nevyhnutnosť zvyšovať povedomie o systémovom zápalovom a chronickom ochorení

Štrnásty september má prívlastok Svetový deň atopickej dermatitídy. Na Slovensku sme si ho prvýkrát pripomenuli v roku 2018. Alergológovia, imunológovia a dermatovenerológovia hovoria, že atopická dermatitída si zaslúži mať svoj deň rovnako ako iné ochorenia, ktoré si už niekoľko rokov pripomíname – napríklad Svetový deň psoriázy, alebo Svetový deň melanómu. Atopický ekzém je totiž celoživotné, chronické, systémové a zápalové ochorenie […]

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti z pohľadu špecialistov – imunológov a alergológov. MUDr. Jaroslava Orosová

Špecializačný študijný program pre odbor klinická imunológia a alergológia je dvojodborový a lekár sa po atestácií môže venovať pacientom vo všetkých vekových kategóriách. Je to isté špecifikum v porovnaní s inými medicínskymi odbormi. Ako sa „zobrazuje„ dlhodobá starostlivosť o pacienta – v systéme zdravotnej starostlivosti – keď špecialista šije liečbu na mieru už deťom v útlom veku? Aktuálne majú aj alergológovia naplnené […]

Očkovanie a kauzálna liečba u alergologických pacientov. Alergénová imunoterapia a biologická liečba. MUDr. Jaroslava Orosová

Očkovanie pacientov v alergologických a imunologických ambulanciách je aktuálna téma počas tretej vlny pandémie a počas šírenia delta variantu koronavírusu. Aké zdravotné riziká môžu očakávať alergickí pacienti po zaočkovaní proti Covidu 19 a aké negatívne účinky sa môžu u pacienta dostaviť, keď sa nezaočkuje a stretne sa s delta variantom koronavírusu? Prečo by sme mali porovnávať zdravotný stav alergického pacienta […]

Manažment pacientov v pľúcnych ambulanciách. MUDr. Katarína Dostálová

Manažment pacientov v pľúcnych ambulanciách – vzhľadom na nedostatok špecialistov – pneumológov a aktuálne aj vzhľadom na aktuálne šírenie delta variantu koronavírusu. MUDr. Katarína Dostálová z pneumologickej ambulancie v ZS na Strečnianskej ulici v Bratislave. Pneumológovia hovoria, že aktuálne – počas tretej vlny pandémie sa bude už aj tak alarmujúca situácia – v súvislosti s nedostatkom pľúcnych […]

Astma. Typy astmy a ich liečba. MUDr. Katarína Dostálová

MUDr. Katarína Dostálová z pneumologickej ambulancie v ZS na Strečnianskej ulici v Bratislave. Astmou trpí každý dvanásty Slovák. V niektorých prípadoch je ochorenie podmienené geneticky. Vie špecialista potvrdiť vznik astmy, ktorá vznikla na základe genetiky – exaktnými vyšetreniami v ambulancii a diagnostickými postupmi, alebo sa spoľahne na osobnú anamnézu pacienta? Ako sa potom líši liečba astmy, ktorá vznikla […]

Dá sa alergia a astma úplne vyliečiť?

Dá sa alergia a astma úplne vyliečiť? Ak patrím medzi alergikov, je pre mňa vhodné očkovanie proti Covid-19? Alergia a astma patrí medzi civilizačné ochorenia, na ktoré nie je jednoduché riešenie. Navyše je starostlivosť o alergika poskytovaná najmä formou súkromných neštátnych ambulancií klinickej imunológie. To v praxi znamená, že nájsť si dostupný termín u alergológa […]