Dotazníky, ankety, formuláre

Dokumenty dostupné na stiahnutie

Je čas prehodnotiť svoje vedomosti o astme.

Milióny ľudí žijú s prejavmi astmy, ktoré sú súčasťou ich každodenného života, a považujú ich za „normálne“. A keďže sa tieto prejavy u vás vyskytujú mnoho rokov, máte dojem, že astmu máte pod kontrolou. Ak vám však tieto prejavy bránia vykonávať činnosti, ktoré by ste chceli robiť, či dokonca sú ešte horšie a neustále sa vracajú, je najvyšší čas vážne prehodnotiť všetky svoje vedomosti o astme.

Moje zdravie (november 2020)

Článok Alergia na chlad? si môžete prečítať na stranách 34 – 36.

ADCT dotazník

Nástroj na kontrolu atopickej dermatitídy (ADCT) bol vypracovaný pre pacientov a ich lekárov, aby im zjednodušil monitorovanie a pomohol komplexne a efektívne pochopiť toto ochorenie.

Ak chcete mať svoju AD pod kontrolou, odpovedzte na otázky v krátkom dotazníku. Účelom ADCT dotazníka nie je nahradiť medicínsky úsudok lekára pri diagnostike a liečbe tohto ochorenia, no pomôžu vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre lepšie porozumieť, čo v rámci vašej liečby potrebujete.