Aktuality

Nové možnosti liečby atopickej dermatitídy biologickou liečbou

Za atopickou dermatitídou je zväčša dedičná predispozícia k slabšej kožnej bariére, vďaka čomu je koža vnímavejšia na alergény. Kedy je však za ochorením aj dnes aktuálna a častá potravinová alergia a čo musia brať do úvahy rodičia, aby udržali u svojich detí ochorenie čo najdlhšie v tzv. remisii, čiže bez prejavov na koži a bez […]

Svetový deň atopickej dermatitídy a nevyhnutnosť zvyšovať povedomie o systémovom zápalovom a chronickom ochorení

Štrnásty september má prívlastok Svetový deň atopickej dermatitídy. Na Slovensku sme si ho prvýkrát pripomenuli v roku 2018. Alergológovia, imunológovia a dermatovenerológovia hovoria, že atopická dermatitída si zaslúži mať svoj deň rovnako ako iné ochorenia, ktoré si už niekoľko rokov pripomíname – napríklad Svetový deň psoriázy, alebo Svetový deň melanómu. Atopický ekzém je totiž celoživotné, chronické, systémové a zápalové ochorenie […]

Astma. Typy astmy a ich liečba. MUDr. Katarína Dostálová

MUDr. Katarína Dostálová z pneumologickej ambulancie v ZS na Strečnianskej ulici v Bratislave. Astmou trpí každý dvanásty Slovák. V niektorých prípadoch je ochorenie podmienené geneticky. Vie špecialista potvrdiť vznik astmy, ktorá vznikla na základe genetiky – exaktnými vyšetreniami v ambulancii a diagnostickými postupmi, alebo sa spoľahne na osobnú anamnézu pacienta? Ako sa potom líši liečba astmy, ktorá vznikla […]

Podcasty

Nové možnosti liečby atopickej dermatitídy biologickou liečbou

Svetový deň atopickej dermatitídy a nevyhnutnosť zvyšovať povedomie o systémovom zápalovom a chronickom ochorení

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti z pohľadu špecialistov – imunológov a alergológov. MUDr. Jaroslava Orosová

Naši
partneri

Vznik
združenia
2019

1003

členov

57

okresov

8

krajov

Pomoc ľuďom je pre nás to najdôležitejšie

Je veľa druhov pomoci a organizácií, ktoré sa ju snažia poskytovať

My sa snažíme pomáhať efektívne. Spájať ľudí s podobnými zdravotnými problémami a hľadať pre nich tie najlepšie riešenia. Sme otvorení všetkým druhom spolupráce, ktoré povedú k zlepšeniu zdravotného stavu našich členov a ich rodinných príslušníkov. Snažíme sa o zlepšenie komunikácie medzi pacientami a inštitúciami naprieč rôznymi úrovňami súkromnej, verejnej a štátnej sféry.

andrej-vilim

Máte otázky?

Kde môžem sledovať vaše aktivity?

Navštevujte našu webovú stránku www.alergia.help. Odoberajte náš newsletter. Sledujte naše sociálne média ako Facebook alebo Instagram.

Ako sa môžem zapojiť?

Zapájajte sa do našich akcií a súťaží, či už na sociálnych sieťach alebo priamo v regiónoch. O všetkých aktivitách budeme včas informovať.

Ako môžem pomôcť?

Pomáhať je niekedy jednoduchšie ako zdá. Pre začiatok stačí sledovať naše novinky a zapájať sa do aktivít, či už na sociálnych sieťach alebo priamo v regiónoch. Niekedy stačí len vyjadriť svoj názor, pod našimi postami na facebooku, alebo hovoriť s vašimi priateľmi a príbuznými o našich aktivitách. Nikdy neviete, kedy môže overená a pravdivá informácia niekomu zachrániť život.